HOME공지사항

������������

2022. 8차 평택시청소년상담복지센터 서류전형 합격자 발표

페이지 정보

작성자 청소년상담복지센터 작성일 22-06-29 11:35 조회 885회

본문

2022 8차 평택시청소년상담복지센터 서류전형 합격자 발표

 

 * (**61)

 * (**91)

 * (**36)

 * (**93)

 * (**11)

 * (**47)

 * (**63)

 * (**45)

 * (**24)

 * (**19)

 * (**02)

 * (**75)

 * (**76)

 * (**01)

 * (**03)

 

합격자에게는 개별적으로 연락 드리겠습니다.

목록